Zonnekaart

Zonnekaart

De zonnekaart is een website die u direct inzicht geeft of uw dak geschikt is voor zonnepanelen of zonneboilers. De kaart toont alle dakvlakken die voldoende zon-instraling hebben en geeft een betrouwbare inschatting van het aantal zonnepanelen dat hierop geplaatst kan worden. Ook kunt u met behulp van een eenvoudige rekenmodule snel uitrekenen wat de investering zal opleveren. Kijk dus op;

Afbeelding1