Subsidies/Leningen school

Subsidies/Leningen school

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Met de subsidie kunt u investeren in energiebesparing en toepassingen van duurzame energie bij sportaccommodaties.

De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.

Budget
De subsidieregeling loopt van 2016 t/m 2020. Er is jaarlijks een budget van € 6 miljoen.

Voorwaarden
Sportverenigingen die zijn aangesloten bij NOC*NSF, of sportstichtingen – die de sportaccommodatie (deels) in eigendom hebben en die door de sportvereniging(en) gebruikt wordt – komen in aanmerking voor de subsidieregeling.

De maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen, vindt u in de maatregellijst.
· Algemene voorwaarden
· Maatregellijst

Zie verder
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-energie-sportaccommodaties-eds