Lening verenigingen

Lening verenigingen

De Voorwaarden

Voor een energielening met rentekorting gelden de volgende voorwaarden:

 • de energiemaatregel wordt gerealiseerd in de provincie Overijssel;
 • indien de energiebesparende maatregel ten behoeve van een pand is, dan is het pand ten minste één jaar of ouder;
 • de energiemaatregel betreft:
  • een technische voorziening voor energiebesparing in of bij bedrijfsgebouwen (denk hierbij ook aan sportvelden), zoals bedoeld in de Energielijst onder categorie A;
  • een technische voorziening voor energiebesparing bij processen, zoals bedoeld in de Energielijst onder categorie B;
  • een technische voorziening ten behoeve van Duurzame energie opwekking in of bij bedrijfsgebouwen, zoals bedoeld in de Energielijst onder D, met uitzondering van windturbines.

Op de website van de provincie kunt u vaststellen of ook uw vereniging aan de criteria voldoet. Ook kunt u er meer informatie vinden.

Aanvragen

Het aanvragen van een energielening met rentekorting gaat in twee stappen:

 1. Eerst bepaalt de provincie of de energiemaatregel(en) waarvoor u deenergielening wilt afsluiten in aanmerking komen voor een energielening met een maximale rentekorting van 3 procent (een overzicht van de energiemaatregelen die in aanmerking komen zijn weergegeven in de bijlage Energielijst). Voor de eerste stap maakt u gebruik van het aanvraagformulier op de website van de provincie.
 2. Indien de provincie daar een positief besluit op neemt, kunt u vervolgens de energielening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Deze beoordeelt of de onderneming voor deze lening in aanmerking komt. De stukken die u daarvoor nodig heeft ontvangt u van de provincie bij uw (positieve) beschikking. De energielening wordt binnen het SVn aangegeven onder de groep ‘stimuleringsleningen’.
Naam vereniging(*)
Contactpersoon(*)
Straatnaam(*)
Huisnummer(*)
Postcode(*)
Woonplaats(*)
Telefoonnummer(*)
Mobiel nummer
E-mailadres(*)
Website(*)
Ik wil graag lid worden janee
Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen janee

[recaptcha]

(*) = verplicht invoerveld