Informatieplicht energiebesparing bij bedrijven

Informatieplicht energiebesparing bij bedrijven

Vanaf 1 juli 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgas gebruiken*. Zij hebben een energiebesparingsplicht. Deze bedrijven moeten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) melden welke energiebesparende maatregelen ze hebben uitgevoerd. Het doel van de informatieplicht is een grotere energiebesparing te realiseren en zo CO2 te besparen.

Lees verder