Nieuw convenant Energiebesparing gebouwde omgeving

Nieuw convenant Energiebesparing gebouwde omgeving

Op dinsdag 23 mei 2017 hebben de brancheverenigingen Energie Nederland, Netbeheer NL, Uneto-Vni en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken een convenant getekend voor een extra impuls aan de bestaande woningvoorraad.

De titel is Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving. Energiebedrijven en installatiebedrijven zullen een meer actieve rol gaan pakken in het communiceren over en aanbieden van diensten en producten rondom de installatie van de slimme meter. Op inbreng van VNG en Bouwend Nederland is er een stevige relatie met de energieloketten en de regionale aanpakken gelegd, zie met name hoofdstuk 6 van het convenant. Energiebedrijven en installateurs zijn zelf verantwoordelijk voor hun activiteiten, maar zullen deze wel zoveel mogelijk afstemmen en waar mogelijk ook samen oppakken met regio’s en loketten.

Op brancheniveau worden afspraken gemaakt hoe uitvoering gegeven kan worden aan met name hoofdstuk 6 van het convenant. Via de regiocoördinatoren en deze nieuwsbrief houdt de VNG jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen

Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving: Klik hier